چیپس میوه فله در بسته های ۱ – ۲ – ۵ – ۱۰ کیلویی به بازار عرضه می شود. ما برای اینکه به مخصولات اسیب وارد نشود و در ارسال به سلامت به مقصد برسد همه میوه های خشک فله ای را در بسته های ۱ یا ۲ کیلویی برای شما آماده کرده ایم و به محض اینکه سفارش خود را ثبت کنید. محصولات در بسته های قالبا یک کیلویی و در برخی موارد دو کیلویی برای شما ارسال می شود.

بسته های مورد نظر فله ای پلاستیک سلفون یا پشت صدفی هستند و در بسته بندی نهایی کارتنی قرار داده شده و برای شما ارسال می شوند.