اگر از میوه های خشک در دوران بارداری به اندازه استفاده کنید، کاملا بی خطر هستند. با این حال، اگر میوه های خشک را بیش از ادازه مصرف کنید در معرض خطر ابتلا به عوارضی قرار خواهید گرفت.